search

Bize Ulaşın

Veri Sorumlusu sıfatıyla Mavi Digital Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından, işbu iletişim formu aracılığıyla paylaşmakta olduğunuz bilgileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da “Kanun”) kapsamında; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve talep/şikayetlerin takibi amaçları ile sınırlı olmak üzere; Kanun’un beşinci maddesinin ikinci fıkrasının f bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ve KVKK’nın on birinci maddesi kapsamındaki haklarınıza ilişkin detaylı bilgiye D-Smart GO Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.