search
Güncelleme Zamanı: 18 Mart 2021 13:00

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme Mavi Digital Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (Mersis: 0613090329800012), (bundan sonra “D-SMART GO” olarak anılacaktır) ile www.dsmartgo.com.tradresinden ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan D-Smart GO uygulamalarından D-Smart GO’nun sunduğu ücretli ve/veya ücretsiz video, müzik, canlı TV, radyo yayını, oyun ve benzeri içerik hizmetlerinden (bundan sonra “Dijital İçerik” olarak anılacaktır) D-Smart GO’nun sağladığı ALICI tarafından seçilen belirli paketler dahilinde faydalanmak için işbu Sözleşmeyi onaylamak isteyen tüketici (bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır) arasında ALICI’nın elektronik ortamda bulunan “Ön Bilgilendirme Formu’nu ve Üyelik Sözleşmesi’ni Okudum/Kabul Ediyorum” butonunu tıklaması ve kabul beyanının D-Smart GO kayıtlarına geçtiği an kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

2. ÖN BİLGİLENDİRME TEYİDİ

ALICI, 6502 sayılı Tüketici’nin Korunması Hakkında Kanun ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak satışa konu dijital içerik hizmetlerin temel nitelikleri, satış bedeli, ödeme şekli,cayma hakkının ve bunun gibi diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve kendisine ön bilgilendirmenin yapılmış olduğunu ve işbu Sözleşme’nin bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLER VE ÖZELLİKLERİ

ALICI, işbu Sözleşme ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan Ön Bilgilendirme Formu’nda özellikleri belirtilen Dijital İçerik Hizmetlerini satın almıştır. Satın alınan Dijital İçerik Hizmetleri’nin özellikleri ve kullanım koşulları www.dsmartgo.com.tr web sitesindeki tanıtım sayfasında ve Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtildiği gibidir.

İşbu Sözleşme ile D-Smart GO, www.dsmartgo.com.tr adresinde ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan D-Smart GO uygulamalarından D-Smart GO’nun sunduğu ve D-Smart GO’nun tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlenecek ve/veya değiştirilecek Dijital İçerikleri, seçilen hizmet/paket türüne göre ve seçilen hizmet/paket kategorisine ilişkin lisans sınırlamaları dahilinde, önceden belirtilen fiyat ve koşullarda ALICI’ya sunmayı ALICI da hizmet şartlarını kabul ederek hizmet bedelini D-Smart GO’ya ödemeyi taahhüt eder.

ALICI, işbu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan Ön Bilgilendirme Formu’nda özellikleri belirtilen Dijital İçerik Hizmetlerinin,hizmet kapsamında ayrıca donanım teslimatı gerekebilecek durum ve koşullar saklı kalmak üzere, fiziksel bir teslimatının olmadığını, gayri maddi nitelikte olan Dijital İçerik Hizmetleri’nin elektronik ortamda sunulacağını ve teslim edileceğini kabul eder.

4. SÖZLEŞME TARİHİ

İşbu Sözleşme, ALICI tarafından Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme’nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edilmesi akdedilmiş olacak ve bu andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır.

5. ÜYELİK İŞLEMLERİ

a. ALICI, kayıt sırasında vermiş olduğu cep telefon numarasını kullanıcı adı olarak kullanacak ve kendi belirleyeceği şifreye sahip olacaktır.

b. ALICI’nın kayıt sırasında vermiş olduğu cep telefon numarası ALICI’ya özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Aynı cep telefon numarası ile birden fazla üyelik oluşturulamaz.

c. ALICI, şifresini dilediği zaman değiştirebilir. Şifre seçimi, değişimi ve korunmasına dair sorumluluk tamamen ALICI’ya aittir. ALICI, şifrenin çalınması sebebiyle D-Smart GO’nun herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

d. ALICI, Sözleşme konusu Dijital İçerik Hizmetleri’ni belirlediği kullanıcı ve şifrenin girilmesi suretiyle kullanabileceğini, kullanıcı adı ve/veya şifrenin hatalı girilmesi nedeniyle hizmetlerin kullanılmamasından D-Smart GO’nun sorumlu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

e. ALICI, seçtiği Dijital İçeriklere ilişkin ücreti ödemeyi ve seçmiş olduğu kullanıcı adı ve şifreyi girerek, D-Smart GO’nun sistemine giriş yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

f. D-SMART GO üyeliği ücretsiz deneme ile başlatılabilir. Üyeliğin ücretsiz deneme süresi bir ay veya kaydolurken belirtilen dönem boyunca sürecek olup ücretsiz deneme süresi yeni üyelerin ve belirli eski üyelerin hizmeti denemesi amacıyla tasarlanmıştır. D-Smart GO, ücretsiz denemeye ilişkin koşulları tek taraflı olarak değiştirebilecektir.

g. Ücretsiz deneme kriterleri tamamen D-Smart GO’nun takdirine bağlı olarak belirlenir ve ücretsiz deneme hakkı veya süresi, suistimali önleme amacıyla D-Smart GO tarafından kısıtlanabilir. Kriterlere uyulmadığının saptanması hâlinde D-Smart GO’nun ücretsiz deneme hakkını iptal etme ve hesap dondurma hakkı saklıdır. Aynı hanenin başka bir ferdinin üyeliğinin bulunması ya da yakın bir geçmişe kadar D-SMART GO üyesi olması halinde, ilgili kişiler ücretsiz deneme hakkına sahip olmayacaktır. Kriterlere uygunluğun saptanması amacıyla, mevcut ya da yeni bir D-SMART GO üyeliği için kullanılmış cihaz kimliği, ödeme yöntemi ya da hesap cep telefon numarası gibi bilgiler kullanılabilir. Diğer fırsat ya da indirim olanaklarıyla birlikte kullanım hâlinde kısıtlamalar getirilebilir.

ğ. D-SMART GO üyeliği, sonlandırılıncaya kadar her ay yenilenerek devam eder. D-SMART GO hizmetini kullanabilmek için İnternet erişimine ve D-SMART GO’yu destekleyen bir cihaza sahip olunmalıdır. “Ödeme Yöntemi”, zaman zaman güncellenebilir ve hesap üzerinden bir üçüncü taraf ile ödemeyi de içeren, mevcut, geçerli, tanınan bir ödeme yöntemi anlamına gelir. Üyeliğinizi aylık fatura kesim tarihinden önce iptal etmediğiniz sürece, tarafımıza seçtiğiniz Ödeme Yöntemi üzerinden bir sonraki ayın üyelik tutarını ücretlendirme yetkisi vermiş olursunuz.

h. Üçüncü taraflarca kendi ürünleri veya hizmetleri ile bir arada sunulan özel promosyon planları veya üyelikleri de dahil olmak üzere, birkaç farklı üyelik planı/paketi sunulabilir. D-SMART GO, bu gibi üçüncü taraflarca sunulan ürünlerden veya hizmetlerden sorumlu tutulamaz. Bazı üyelik planları, hizmete kaydolduğunuz sırada veya size sunulan diğer iletişimlerde açıklanacak farklı koşullara ve sınırlandırmalara sahip olabilir. D-SMART GO üyeliğine dair bilgilere, www.dsmartgo.com.tr ziyaret edilerek sayfanın üst kısmında, profil adının altında bulunan “Hesap” bağlantısı aracılığıyla erişilebilir.

6. TARAFLARIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

a. ALICI, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Sözleşme konusu Dijital İçerik Hizmetleri’ni satın alarak Ön Bilgilendirme Formunda, www.dsmartgo.com.tr ve D-Smart GO uygulamalarında belirtilen hizmet şartları ve sınırlandırmalar kapsamında hizmet alma hakkını elde etmiştir.

b. ALICI, üyelik oluşturulması ve hizmetlerin kullanılması sırasında, D-Smart GO’ya bildirdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda hatalı veya noksan olmasından kaynaklanabilecek sorunlardan kendisinin sorumlu olduğunu, D-Smart GO’nun bir sorumluluğu bulunmadığını ve D-Smart GO’nun böyle bir durumda sözleşmeyi herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın tek taraflı feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder. ALICI’nın bilgilerinde değişiklik olması halinde söz konusu bilgilerin güncellenmesi ALICI’nın sorumluluğundadır.

c. ALICI, şifre ve kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal D-Smart GO’ya haber vereceğini, şifre ve kullanıcı adının üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle doğacak zararlardan D-Smart GO’nun sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

d. ALICI, D-Smart GO’nun sunduğu ücretli televizyon hizmetleri içinde yer alan tüm içeriklerin çoğaltma, yayma, işleme, umuma arz, dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve yeniden iletim haklarına ve pazarlama, kiralama, satma ve diğer her türlü haklarına D-Smart GO’nun sahip olduğunu; D-Smart GO’nun bu haklarına zarar verecek, Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan eylemler başta olmak üzere hiçbir yasadışı eylemde bulunmayacağını, böyle bir eylem sebebiyle D-Smart GO’nun ceza davaları açma hakkı saklı kalmak üzere, uğrayacağı zararları, D-Smart GO’nun ilk talebinde herhangi bir ihbar veya ihtara gerek kalmadan ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

e. ALICI, kişisel verilerinin yetkisi olmayan kişilerce ele geçirilmesinden dolayı doğabilecek zararlardan D-Smart GO’nun sorumlu olmadığını, tehdit içeren, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve Uluslararası Anlaşmalara ve bulunduğu ülke yasaların aykırı hiçbir mesaj, bilgi ve veriyi göndermemeyi ve herhangi bir şekilde kullanmamayı, kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, ahlaka aykırı, yasa dışı materyal, veri veya bilgiler göndermemeyi, yayınlamamayı, diğer kullanıcıların kişisel bilgilerine, bilgisayarlarına ve bilgisayarlarındaki verilere zarar verecek bilgiler veya yazılımlar göndermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

f. ALICI, işbu sözleşme hükümlerine aykırı hareket ettiği takdirde, D-Smart GO’nun kullanıcı adı ve şifresini iptal ederek ve her türlü teknik önlemi almak suretiyle kendisini sistem dışına çıkarabileceğini ve işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak herhangi bir tazminat ödeme zorunluluğu olmadan feshedebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

g. D-Smart GO’nun işbu Sözleşme kapsamında Dijital İçerik Hizmetleri sunuyor olmasının, ALICI’ya donanım ve/veya yazılım temini veya mevcut donanım ve/veya yazılımın düzgün çalışması konusunda bir taahhüt ya da garanti verdiği anlamına gelmemektedir.

ğ. ALICI, işbu Sözleşme ile faydalanmak istediği ücretli hizmetlerden faydalanabilmek için bilgisayarının yahut ürün ve/veya hizmeti kullacağı diğer elektronik cihazlar ile teknik donanımının gerekli asgari kriterleri karşıladığını, bu kriterlere uygun olmayan bilgisayar ve/veya teknik donanım sebebiyle hizmetlerden faydalanamama durumunda, D-Smart GO’nun herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, herhangi bir nam altında D-SMART GO’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

h. D-SMART GO, teknik sorun ve/veya geliştirmelerden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını ve hizmetlerin verilmesini geçici olarak askıya alabilecek veya tamamen durdurabilecektir. ALICI, bu nedenle hizmetlerin geçici bir süre için askıya alınmasından dolayı D-SMART GO’dan herhangi bir nam altında tazminat ve benzeri hak ve bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

ı. D-Smart GO’nun sunduğu Dijital İçerik Hizmetleri, sektörel standartlar paralelinde, mümkün olduğunca kesintisiz, sürekli, güvenli ve kaliteli olacaktır. ALICI, internette yaşanan kesintiler, alt hizmet sağlayıcılarında yaşanan problemler, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, görüntü kalitesi ve güvenlik problemlerinden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, su baskını veya benzeri bir mücbir sebeple hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan D-Smart GO’nun sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

i. ALICI, D-Smart GO’nun sunduğu ücretli televizyon hizmetleri içinde yer alan tüm içerikleri yalnızca D-Smart GO’nun sunduğu uygulamalar ve içerik oynatıcılar üzerinde çalıştıracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

j. D-SMART GO, Dijital İçerik Hizmetlerini sunduğu web sitesine ait alan adını ve web sitesi ve/veya uygulamaların görünümünü, içeriğini ve dijital içerikleri her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar. ALICI, yapılacak bu değişikliklere bir itirazının olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

k.ALICI, Sahip olduğu paket ve lisans hakları dahilindeki içerikleri mobil cihazınıza indirebilir ya da canlı TV yayınını kaydedebilir. D-Smart GO’nun bu hizmeti kullanan abonelere karşı hiçbir yükümlülüğü yoktur. D-SMART GO, kendi takdirine bağlı olarak, sunmuş olduğu bu hizmette zaman zaman değişiklik yapabilir, özellikler ekleyebilir veya kaldırabilir. Kaydedilen içeriklerin lisans süreleri değişiklik göstermekte olup abone kaydettiği içeriği lisans süresi boyunca izleme hakkına sahip olduğunu bildiğini, kaydedilen ve indirilen içeriklerin lisans süresi bitimi sonrasında kullanılamamasından D-Smart GO’nun sorumlu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

l. ALICI, D-Smart GO’nun teknik zorunluluklar, ticari gerekler veya mevzuatta meydana gelecek değişiklikler ve benzeri sebeplerle, işbu Sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yeni maddeler ekleyebileceğini veya maddeleri çıkarabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme’de yapılacak değişikliklerin ALICI tarafından kabul edilmemesi halinde ALICI, işbu Sözleşme’yi derhal feshetmek hakkına sahip olacaktır. D-SMART GO, Sözleşme’de meydana gelecek değişikliklerin ALICI tarafından kabul edilmemesi halinde, Dijital İçerik Hizmetlerini sunmama veya sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

m.İşbu Sözleşme kapsamında sunulacak hizmetlere erişim imkanı sağlamak amacıyla, Sözleşme süresince ALICI’ya kullanım bedeli karşılığında ve mülkiyeti muhafaza kaydıyla sağlanacak donanıma ilişkin teknik detay ve bilgilere kullanım kılavuzu yanında ayrıca www.dsmartgo.com.tr adresinden erişilebilir. ALICI, söz konusu donanımın çalışır vaziyette muhafazasını teminen, kullanım süresi boyunca kullanma kılavuzunda yer alan talimatlara uygun olarak kullanmak, azami özen ve dikkati göstermekle yükümlüdür. ALICI, D-Smart GO’ya ait donanımla ilgili olarak kurulum, sorun veya arızalar hakkında 0850 266 0 266 numarasını arayarak destek alabilir. D-SMART GO, mümkün olan en kısa sürede sorun veya arızanın giderilebilmesini teminen gerekli tüm yönlendirme ve desteği verecektir. Bu kapsamda, böyle bir sorun ve arızanın meydana gelmesi halinde, öncelikle müşteri hizmetleri aracılığıyla sorun ve arızanın giderilmesine çalışılacak, bu mümkün olmadığında ALICI, teknik servis ve/veya bayiye yönlendirilecektir. ALICI, bildirilen teknik servis ve/veya bayiye söz konusu donanımı teslim etmekle yükümlüdür. ALICI’dan kaynaklanmayan tüm bakım ve onarım sorumluluğu, abonelik süresince D-Smart GO’ya ait olup ALICI tarafından herhangi bir ücret ödenmeyecektir. ALICI’dan kaynaklanan nedenlerle meydana gelen arıza ve/veya sorunun giderilebilmesi amacıyla D-SMART’ın maruz kalacağı servis, bakım, onarım ve ekipman giderleri ALICI’ya faturalanır ve ALICI tarafından ödenir. ALICI’den kaynaklanan nedenlerle kullanılamaz duruma gelen donanımın bedeli ALICI’ya fatura edilir. Güncel donanım bedelleri www.dsmartgo.com.tr adresinde duyurulmaktadır. D-Smart GO’nun bakım ve onarım mükellefiyetleri, sadece mülkiyeti D-Smart GO’ya ait olup ALICI’ya sağlanmış olan donanıma münhasırdır. ALICI, D-SMART GO tarafından sağlanmamış olan ve hizmetin kullanımı için gerekli sair donanım ve ekipmana ilişkin servis, bakım ve onarımın ücrete tabi olduğunu ve buna ilişkin olarak D-Smart GO’nun bakım ve onarım servisi sağlamak yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

n.ALICI, almış olduğu Dijital İçerik hizmetleri sebebiyle sistemine herhangi bir zarar geldiğini, içerikten dolayı sistemine kötü amaçlı kodların bulaştığını öne sürerek D-Smart GO’dan herhangi bir tazminat veya diğer herhangi bir talepte bulunamaz.

o. ALICI, D-Smart GO’nun kendi ürettiği veya üçüncü şahıslardan elde ettiği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik ve benzeri materyallerin mülkiyet ve telif haklarına sahip olduğunu ve D-Smart GO’nun bu haklarına zarar verici eylemlerden kaçınacağını, aksi halde D-Smart GO’nun uğrayacağı zararları D-Smart GO’nun ilk talebinde tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ö. D-SMART GO, sunduğu ürün, paket ve ücretli televizyon hizmetleri içeriklerinde ve bu içeriklerin fiyatlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

p. ALICI, D-Smart GO’nun www.dsmartgo.com.tr adresindeki web sitesinde D-Smart GO’nun açıkladığı ticari unvan, adres, telefon, faks ve elektronik posta adresini, sunulan hizmetlerin vergiler dahil satış fiyatlarını, ödemenin nasıl yapılacağına ilişkin bilgileri ve talep ve şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgilerini okuduğunu, anladığını ve D-Smart GO’nun bu bilgilerde değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

a. D-SMART GO, ALICI’ya daha iyi hizmet verebilmek ve ürün sunabilmek adına ve ALICI’nın beklentilerine daha uygun içerikler sağlamak amacıyla, www.dsmartgo.com.tr internet adresi, D-SMART GO uygulamaları veya çağrı merkezi üzerinden adı, soyadı, doğum tarihi, adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi, kredi kartı bilgisi ile sınırlı olmak üzere özel nitelikli olmayan kişisel verileri kaydetmektedir.

b. D-Smart GO, kişisel veri sahibi olan ALICI’yı aydınlatmakla yükümlü olup, bu kapsamda ALICI, Ön Bilgilendirme Formu’nu, işbu sözleşmeyi, D-Smart GO’nun internet sayfasında yer alan Gizlilik ve ilgili Politikalarını okuduğunu ve D-Smart GO’nun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra“KVKK” olarak anılacaktır.)’ndan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul ve beyan eder. ALICI, Ön Bilgilendirme formunu ve işbu sözleşmeyi kabul etmesiyle beraber kişisel verilerinin işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına icazet etmiş sayılır.

c. ALICI, üyelik süresince kendisi tarafından aktarılan kişisel verilerinin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama yükümlülüğünü kabul ve taahhüt eder.

d. D-Smart GO; ALICI ‘nın aktardığı kişisel verilerini, işbu Sözleşme kapsamı ve amacı ile sınırlı olarak işleyeceğini, aktaracağını ve saklayacağını kabul ve taahhüt eder. D-Smart GO, işbu Sözleşme kapsamında kendisine aktarılan kişisel verileri ürün ve hizmetlerin doğru bir şekilde sunulması amacı ile ve tüketici sorularına yanıt vermek üzere, elektronik posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir. D-Smart GO, ALICI’nın kendisine aktardığı kişisel verileri pazarlama faaliyetleri ve benzeri amaçlarla yasal sınırlamalar dahilinde haberleşme amacı ile, e-posta, SMS, posta veya telefon yoluyla kullanabilir. İşbu Sözleşmenin alt kısmında promosyon ve tanıtımlara ilişkin özel rıza alınmaktadır. D-Smart GO, hizmet sunmak amacıyla sınırlı olacak şekilde kişisel verileri profillemede kullanma hakkını saklı tutar.

e. D-Smart GO, ALICI bilgilerini 3. kişilere aktarabilir. ALICI verilerinin aktarımı hususunda D-Smart GO Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni’nde yer alan usul ve esaslar uygulanır. 3. kişiler ile paylaşılan kişisel veriler ürün ve hizmetlerin sunumu ve hizmet kalitesinin artırılması amacına yöneliktir. ALICI’nın kişisel verileri işbu Sözleşme’nin amacı dışında işlenemez. D-Smart GO, ALICI’nın kişisel verilerini işbu sözleşmede mezkur amaçlar dışında kullanmalarına olanak verecek şekilde satmayacak ve açıklamayacaktır. KVKK’da öngörülen istisnai haklar saklıdır.

g. ALICI’nın, bir ücrete tabi olmadan kişisel verilerine erişim hakkı bulunmaktadır. ALICI, D-Smart GO ile www.dsmartgo.com.tr adresinden (veya internet sitesinde bulunan form aracılığı ile) irtibata geçerek; KVKK’undan doğan haklarını talep edebilir. D-Smart GO, ALICI’ya makul süre içerisinde cevap verecektir.

ğ. ALICI’nın çerez uygulamalarını kabul etmesi halinde çerezler, https://www.dsmartgo.com.tr/ internet adresinde yer alan Çerez Politikası’na uygun şekilde ALICI’nın cihazına yerleştirilir.

h. D-Smart GO, ALICI tarafından yapılan kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve / veya muhafaza edilmesi ile ilgili talepleri niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Bu sürenin başlayabilmesi için ALICI talebini yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle D-Smart GO’ya göndermelidir. Talebin D-Smart GO tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; ALICI cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halükarda başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilir.

8. HİZMET BEDELİ

a. ALICI, seçtiği Dijital İçerik hizmet kategorisine göre www.dsmartgo.com.tr web sitesinde D-Smart GO tarafından açıklanan, taahhütsüz veya peşin olarak ya da taahhütlü olarak D-SMART TV ya da D-SMART Net ile sunulan ücretli içerik hizmetlerine ilişkin hizmet bedellerini, bildirilen şekillerde ödemeyi, bu ödemeyi yapmadıkça D-Smart GO’nun sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamayacağını kabul ve taahhüt eder.

b. ALICI, işbu Sözleşme kapsamında satın alacağı hizmetin D-Smart GO tarafından web sitesinde yayınlanmış olan hizmet bedelinin ödemesini D-SMART TV ya da D-Smart Net üyeliği ile birlikte fatura ile veya Kredi Kartı bilgileri ile online veya ön ödemeli kart ile yapacaktır. Mevcut D-SMART GO kullanıcılarının işbu Sözleşme kapsamında satın alacağı ek hizmet bedelleri faturalarına yansıtılacaktır. Hizmet bedellerinde veya vergi oranlarında meydana gelen değişiklikler D-Smart GO tarafından hizmet bedellerine yansıtılacaktır.

c. D-Smart GO , abonelik planında ve hizmetinde ücret değiştirme hakkını saklı tutar, ancak yapılan herhangi bir ücret değişikliği veya abonelik planı değişikliği tarafınıza bildirim yapılmasını takip eden 30 günden daha erken tarafınıza uygulanmayacaktır.

9. VERGİLENDİRME

İşbu sözleşme ile sunulan Dijital İçerikler ile ilgili olarak Türk vergi yasaları, uluslararası anlaşmalar veya D-Smart GO’nun bulunduğu ülke ile ilgili olarak yeni vergiler koyulması, mevcut vergilerin arttırılması gibi hallerde D-Smart GO hizmetlerin fiyatlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. ALICI, işbu sözleşme sebebiyle doğabilecek vergilerin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. CAYMA HAKKI VE ALICININ HİZMETİ SONLANDIRMASI

D-Smart GO’nun işbu Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmetleri Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ hükmü gereğince elektronik ortamda anında ifa edilen ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mal niteliğinde olduğundan Cayma Hakkı kapsamında bulunmamaktadır. ALICI, bu hususu en başından bildiğini ve Cayma Hakkı talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

11. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, D-Smart GO faturalarını zamanında, gereği gibi veya hiç ödememesi halinde temerrüde düşmüş sayılacaktır. ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI aylık %2 oranında akdi gecikme faizi ile birlikte söz konusu faturaları ödemekle sorumlu olacaktır. Gecikme bedeli, gecikmenin ilgili olduğu faturanın ödenmesinden sonra günlük olarak hesaplanıp ALICI’nın takip eden ilk faturasına yansıtılır. Söz konusu faiz oranındaki değişikliklere faturada yer verilecek olup, gecikme durumunda değişen yeni oran uygulanacaktır.

12. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH

D-Smart GO , ALICI’nın işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini Ön Bilgilendirme Formu ve işbu Sözleşme’de belirtilen şekilde yerine getirmemesi halinde süre vermeksizin sözleşmeyi feshedebilir. Ayrıca D-Smart GO, iş modellerindeki değişikliklere bağlı olarak tamamen ve tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmeti üyelerine sunmaktan vazgeçebilir ve hizmet sunumunu sona erdirebilir. Bu durumda ALICI’nın hiçbir nam altında D-Smart GO’dan herhangi bir bedel talep etme hakkı olmayacaktır.

ALICI, Dijital İçerik Hizmetlerini hiçbir şekilde bireysel kullanım amacı dışında kullanamaz ve /veya kullandıramaz, 3. kişi ve / veya kurumlara iletemez, kullandıramaz ve / veya devredemez. D-Smart GO tarafından yetkisiz bir kullanımın tespiti halinde işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler derhal durdurulabilir ve işbu Sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilir. Bu durumda D-Smart GO’nun zararlarının tazminini vesair yasal haklarını talep etme hakkı saklıdır. İşbu sözleşme konusu haklar ALICI tarafından hiçbir surette ticari amaçlara konu yapılamaz.

İşbu sözleşme, imza tarihinden itibaren ALICI’nın hizmet alımı süresince ve D-Smart GO veya ALICI tarafından yazılı olarak feshedilinceye kadar geçerlidir. ALICI, işbu Sözleşmeyi feshetmek istediği takdirde D-Smart GO’ya yazılı bildirimde bulunmak suretiyle üyeliğini sonlandırabilir. Böyle bir durumda ALICI, ilgili aya ilişkin olarak ödemiş olduğu hizmet bedelinin geri verilmesini talep etmeyeceğini, kampanya kapsamında taahhüt süresinden evvel üyeliğini iptal etmesi halinde yararlandığı indirim ve avantajların kendisine faturalanacağını kabul ve taahhüt eder.

ALICI, yazılı fesih bildirimini takip eden 7 (yedi) gün içerisinde kendisine teslim edilmiş olan her türlü donanımı eksiksiz, hasarsız ve çalışır vaziyette D-Smart GO’ya veya D-Smart GO tarafından bildirilen temsilciye iade ve teslim eder. Aksi halde, söz konusu donanım tutarları ALICI’ya faturalanır. ALICI, söz konusu fatura tutarlarına itiraz etmeyeceğini ve bu bedeli ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI, tek taraflı olarak üyeliğini sonlandırdığında, işbu Sözleşme kapsamında verdiği kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilir. ALICI’nın kişisel verilerinin silinmesine, yok edilmesine veya anonimleştirilmesine ilişkin talepler D-SMART Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni tarafından öngörülen usul ve esaslara göre değerlendirilir.

13. D-SMART’IN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

ALICI, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda D-Smart GO’nun defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen D-Smart GO kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu konusunda yemin teklif hakkından gayrikabilirücu feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14. SÖZLEŞMENİN DEVRİ

ALICI, D-Smart GO’nun, işbu sözleşmeyi kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişiye devredebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

15. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri yetkilidir. Ayrıca ALICI, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir.

16. GİZLİLİK VE KREDİ KARTI BİLGİLERİNİN GÜVENLİĞİ

ALICI, Kredi Kartı ile Online Ödeme Yönetimini seçmesi durumunda, bir kereye mahsus olmak üzere kredi/banka kartı bilgilerini sisteme girer ve bu bilgiler daha sonraki kullanımlarda bir daha ödeme bilgilerini girmeyi gerektirmeden kullanılabilir. Online ödeme sistemi altyapısı MasterCard tarafından sağlanmaktadır. ALICI, kredi kartı veya banka kartı bilgilerini ödeme ekranında çıkan "Kullanım Koşullarını okudum, kartımı Masterpass'e kaydetmek istiyorum." seçerek Masterpass'e kaydedebilir. ALICI, birden fazla kredi/banka kartı ya da ödeme aracı tanımlayarak seçtiği kredi/banka kartı ya da ödeme aracı ile işlem yapabilir.

ALICI tarafından kaydedilen kart bilgileri Mastercard'ın ödeme altyapısı Masterpass tarafından korunmakta ve ödeme sayfasında listelenmektedir. Söz konusu bilgiler, D-SMART GO tarafından saklanmamakta olup, bu bilgilere D-SMART GO'nun erişimi bulunmamaktadır. Masterpass kullanım koşullarına https://www.masterpassturkiye.com/TermsAndConditions.aspx linkinden ulaşabilirsiniz.

D-SMART GO’ya ödeme yapma anında ALICI’nın halihazırda Masterpass’e kayıtlı bir kartı var ise D-SMART GO üzerinden yapılan alışverişlerde ödeme sayfasında ALICI, “Kayıtlı Kartımı Kullan” seçeneği ile SMS doğrulaması sağlamak koşuluyla, ödemesini Masterpass’e kayıtlı kartları ile tamamlayabilir. Bu yöntemde, yine D-SMART GO tarafından kart bilgileri kaydedilmemekte veya saklanmamaktadır; ödeme işlemleri Mastercard'ın ödeme altyapısı Masterpass tarafından sağlanmaktadır.

ALICI, D-SMART GO tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder. ALICI, Online Ödeme Sistemi kapsamında kullanılan kredi/banka kartının, kart hamili haricinde, bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacağını kabul eder.

17. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, ALICI tarafından okunarak, kabul edildiği anda yürürlüğe girecek ve Taraflardan herhangi biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır.