search

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ 

 

Veri Sorumlusu :

 

Adres                 : 

Mavi Digital Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.

     

100. Yıl Mah. 2264. Sk. Demirören Medya Center No: 1/11 Bağcılar/İstanbul       

 

Mavi Digital Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“D-Smart Go”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz;

  

bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

Çevrimiçi Ziyaretçiler

Web veya mobil sitemizi ziyaret etmeniz durumunda KVKK kapsamında işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler https://www.dsmartgo.com.tr/bilgi/cerez-aydinlatma  adresinde yayımlanan Çerez Politikası’nda yer almaktadır.

 

Dilerseniz işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan başvuru yöntemlerinden birisini kullanarak işlenen kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi iletebilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

Çalışanlar

Çalışanlara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece çalışanlarımızın erişebileceği şekilde  https://mysmart/BGYS yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

 

D-Smart GO eski çalışanı iseniz işbu Aydınlatma Metni’nin “Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz” bölümünde yer alan başvuru kanallarından birisini kullanarak çalışan olduğunuz dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

Stajyerler

Stajyerlere ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler stajyerlerimizin erişebileceği şekilde https://mysmart/BGYS yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

 

D-Smart GO eski stajyeri iseniz işbu Aydınlatma Metni’nin “Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz” bölümünde yer alan başvuru kanallarından birisini kullanarak stajyerlik yaptığınız dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

Çalışan Adayları 

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, T.C. Kimlik Numarası, Uyruk, Fotoğraf, İmza

Çalışan Adayların Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Ev Telefonu Numarası, Cep Telefonu Numarası

Çalışan Adayların Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Özgeçmiş Bilgileri, Daha önce Çalıştığı Pozisyon/unvan bilgileri, Referans Bilgileri, Fotoğraf

Çalışan Adayların Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi

Mesleki Deneyim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Diploma Bilgileri, Gidilen Kurs Bilgileri, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Sertifikalar, Transkript Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Kullanım Bilgisi

Çalışan Adayların Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi

Sağlık Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Engellilik Durumuna Ait Bilgiler, Kullanılan Cihaz ve Protez Bilgileri.

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, D-Smart GO tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • ve Sağlık bilgileri için KVKK’nın 6’ncı maddede belirtilen açık rıza

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

İş başvuru, tedarikçi formu ve vb. formlar aracılığıyla, İlgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgelerle, Özel İstihdam Büroları Aracılığı ile (örn. Linkedin, Kariyer.net gibi)

 

Stajyer Adayları 

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, T.C. Kimlik Numarası, Uyruk, Fotoğraf, İmza

Stajyer Adayların Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Ev Telefonu Numarası, Cep Telefonu Numarası

Stajyer Adayların Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Özgeçmiş Bilgileri, Fotoğraf, Referans Bilgileri, Stajyer İçin Öğrenci Belgesi, Staj Bilgileri ve Belgeleri

Stajyer Adayların Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi

Mesleki Deneyim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Gidilen Kurs Bilgileri, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Transkript Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi.

Stajyer Adayların Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, D-Smart GO tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, staj başvuru formu, tedarikçi formu ve vb. formlar, tarafınızca başvuru sırasında beyan edilen diğer belgeler ve Özel İstihdam Büroları (örn. Linkedin, Kariyer.net gibi) vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Ürün veya Hizmet Alan Kişi (D-Smart Go Aboneleri/Üyeleri) 

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ad, Soyad, Doğum Tarihi, T.C. Kimlik Numarası, Yabancı Kimlik Numarası, Anne - Baba Adı, Cinsiyet, Meslek Kartı İçerisindeki Bilgiler, T.C. Kimlik Kartı / Ehliyet Belgesi Fotokopisi İçerisindeki Bilgiler, İmza

 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi

 

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

E-Posta Adresi, Cep Telefon Numarası, Adres , Faks Numarası

 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi

Hukuki İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler, İdari Makamlarla, Yazışmalardaki Bilgiler

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

IP Adresi Bilgileri, Cihaz Mac ID Numarası, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Cihaz Markası, Kullanılan Tarayıcı, Şifre ve Parola Bilgileri

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme, Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 

Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kredi Kartı Bilgileri, Çek, Senet ve Fatura Bilgileri

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Müşteri İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Talep bilgisi, Sipariş bilgisi

  

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi

Pazarlama Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çerez Kayıtları

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, D-Smart GO tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Sözleşmeler (abonelik sözleşmesi), Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığı ile (örn. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), tarafınızca beyan edilen diğer belgelerle ve Çağrı merkezi sistemi vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı 

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ad, Soyad

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi

 

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası

 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Mal Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Reklam Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep Ve Şikayetlerin Takibi, Ürün Ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi.

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çağrı merkezi kayıtları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Mal Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Reklam Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep Ve Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, D-Smart GO tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; Sözleşmeler (abonelik sözleşmesi), Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığı ile (örn. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), Şirketimiz tarafından yaratılan çerezler, Üçüncü taraflara ait çerezler (örn. google analytics), Çağrı merkezi sistemleriyle ve tarafınızca beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Tedarikçi Yetkilileri 

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ad Soyad, T.C. Kimlik Numarası     Vergi Kimlik Numarası , İmza, Nüfus Cüzdanı/Kimlik Fotokopisi, Fotoğraf 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

E-Posta Adresi, Adres, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi, İş Telefonu Numarası, Cep Telefonu Numarası, Faks Numarası

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Banka Hesap Bilgileri, Fatura Bilgileri, Fatura, senet, çek bilgileri

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,  Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Elektronik İletişim Kayıtları (Kullanım dökümleri gibi),     Ekran log kayıtları, Elektronik Trafik Verileri, Erişim Logları, 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Pozisyon / Unvan Bilgisi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, D-Smart GO tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; Tedarikçi formu ve vb. formlar aracılığıyla, Sözleşmelerle (iş sözleşmesi, üyelik sözleşmesi, satış sözleşmesi, vs.),Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığı ile (örn. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar),İlgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  

Tedarikçi Çalışanı 

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ad Soyad, T.C. Kimlik Numarası, İmza, Nüfus Cüzdanı/Kimlik Fotokopisi, Fotoğraf 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

E-Posta Adresi, Adres, İş Telefonu Numarası, Cep Telefonu Numarası, Faks Numarası

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Banka Hesap Bilgileri, Fatura Bilgileri, Fatura, senet, çek bilgileri

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,  Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Elektronik İletişim Kayıtları (Kullanım dökümleri gibi),     Ekran log kayıtları, Elektronik Trafik Verileri, Erişim Logları, 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Pozisyon / Unvan Bilgisi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, D-Smart GO tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; Tedarikçi formu ve vb. formlar aracılığıyla, Sözleşmelerle (iş sözleşmesi, üyelik sözleşmesi, satış sözleşmesi, vs.),Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığı ile (örn. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar),İlgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  

Ziyaretçi 

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ad, Soyad

   

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

CCTV Kayıt Bilgileri 

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, D-Smart GO tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, ziyaretçi kayıt defteri ve CCTV güvenlik kameraları aracılığıyla toplanmaktadır.

  

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?  

Kişisel verileriniz, 

 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na,
 • Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında, sözleşmesel ilişkimiz kapsamında; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla Grup Şirketlerimiz ve Bağlı Ortaklılıklarımız’a
 • Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında sözleşmesel ilişkimiz kapsamında, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal veya hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal veya hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, muhasebe ve finans işlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması ve organizasyon ve etkinlik yönetimi ve amaçlarıyla İş Ortaklarımıza, birlikte çalıştığımız Tedarikçi Yetkilisi ve Çalışanları’na 

KVKK’nın Aktarıma ilişkin 8. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olan kadarı aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

D-Smart GO olarak şirketimiz tarafından kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

 

Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

 

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. 

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi, dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu  kullanarak;

 • Daha önce tarafımıza bildirmiş olduğunuz e-posta adresiniz aracılığıyla kvkkbasvuru@dsmartgo.com.tr adresine elektronik posta göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat başvurarak,
 • Islak imzalı başvuru formu ve kimlik fotokopisi ile  100. Yıl Mah. 2264. Sk. Demirören Medya Center No: 1/11 Bağcılar/İstanbul” adresine göndererek,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkkbasvuru@dsmartgo.com.tr adresine e-posta göndererek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle mavidigital@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek,

D-Smart GO’ya iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi halinde size cevap verme sürecimiz kısalacak ve kolaylaşacaktır. Başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, D-Smart GO’ya ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız tercih ettiğiniz bir kanal mevcut ise bu kanaldan, değilse başvuruyu gerçekleştirdiğiniz yöntemle tarafınıza iletilir.

İşbu Aydınlatma Metni D-Smart GO tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. D-Smart GO, Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir.