search

Elektronik Ticari İleti Kuralları ve Bilgilendirme Metni

 

Mavi Digital Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş., Andromeda TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş. ve Demirören İletişim Hizmetleri A.Ş.  (“D-Smart”) olarak 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu (“EHK”), 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETK”) ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” ya da “KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi ve kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizlere bilgi vermek amacıyla işbu Elektronik Ticari İleti Kuralları ve Bilgilendirme Metni hazırlanmıştır.

Bu kapsamda, paylaşmış olduğunuz telefon, e-posta gibi iletişim bilgileriniz, izin vermeniz halinde, D-Smart, D-Smart Net ve D-Smart GO markalarının pazarlama iletişiminde kullanılmak üzere, pazarlama faaliyetleri kapsamında iletişimin yürütülmesi; pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası; mobil uygulamalar, sosyal medya hesapları, telefon, SMS, e-posta dahil üyelik bilgilerim sekmesinden yönetebileceğiniz kanallar üzerinden, tanıtım, duyuru, kampanya, etkinlik, reklam, promosyon, vb. ticari elektronik iletilerin gönderilmesi amaçlarıyla 6563 sayılı Kanunun altıncı maddesi gereğince ticari elektronik ileti onay şartına ve KVKK’nın beşinci maddesinin birinci fıkrası gereğince açık rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenecektir.

Açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz, elektronik ticari ileti gönderilmesine ilişkin olarak vermiş olduğunuz onayı geri almanız durumunda açık rızanızı geri çektiğiniz kabul edilecektir.

D-Smart tarafından kişisel verileriniz/verileriniz doğrudan veya veri işleyenleri aracılığıyla kullanılacak, belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için D-Smart’ın iş ortakları ve tedarikçileri ile paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz ayrıca mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş denetim makamları veya yargı makamları ya da idari mercilerin usulüne uygun talebi halinde yetkili kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Kanun’un on birinci maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre D-Smart GO Genel Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanallardan iletebilirsiniz.